Pagdating ng balanghay

03-Jun-2014 13:04

Madalas siyang sumasali noon sa (anyong balagtasan sa Iloko) kung kaya't nakilala rin siya bilang “Prinsipe ng mga Makatang Ilokano” pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Siya'y naging makata rin sa pagpuputong, at marami siyang nagawang tulang ganito hindi lamang sa Candon, Ilocos Sur, na kanyang sinilangan kundi maging sa iba pang bayan sa Ilocandia.

Ang nobelang ito ay tungkol sa pag-iibigan ni Juan at ng dalagang si Rosalinda.

Si Rosalinda ang napili ng mga magulang ni Juan na mapangasawa ng kanilang anak.

pagdating ng balanghay-46

At habang inilalarawan dito ang matinding kapangyarihan ng mga magulang sa kanilang mga anak, makulay ring inilalahad ang mga pangyayari sa Ilocos bago sumiklab ang Rebolusyon.Si juan naman ay ayaw magpakasal sa isang babae hanggang hindi siya nakatitiyak na ang damdamin nilang dalawa ay para sa isa't isa.Kaya sa halip na sundin ang utos ng mga magulang na manilbihan sa pamilya ng babae tulad ng nakaugalian, niligawan muna niya si Rosalinda sa sarili niyang pamamaraan.Bilang isang mandudula, sumulat din si Gaerlan ng ilang sarsuela at mga dulang walang musika't kanta, at may makabagong tema. Sa kamay ni Gaerlan, ang nobelang Iloko ay nagpatuloy pa rin sa pagdidiin sa pangangaral.Gayunpaman, binigyang-puwang ni Gaerlan ang masining na pagkukuwento, ang makulay at madamdaming paglalahad sa makataong karanasang nilalaman ng nobela, ngunit alinsunod lamang sa kanyang pagkakaintindi noon sa bagay na ito.

At habang inilalarawan dito ang matinding kapangyarihan ng mga magulang sa kanilang mga anak, makulay ring inilalahad ang mga pangyayari sa Ilocos bago sumiklab ang Rebolusyon.Si juan naman ay ayaw magpakasal sa isang babae hanggang hindi siya nakatitiyak na ang damdamin nilang dalawa ay para sa isa't isa.Kaya sa halip na sundin ang utos ng mga magulang na manilbihan sa pamilya ng babae tulad ng nakaugalian, niligawan muna niya si Rosalinda sa sarili niyang pamamaraan.Bilang isang mandudula, sumulat din si Gaerlan ng ilang sarsuela at mga dulang walang musika't kanta, at may makabagong tema. Sa kamay ni Gaerlan, ang nobelang Iloko ay nagpatuloy pa rin sa pagdidiin sa pangangaral.Gayunpaman, binigyang-puwang ni Gaerlan ang masining na pagkukuwento, ang makulay at madamdaming paglalahad sa makataong karanasang nilalaman ng nobela, ngunit alinsunod lamang sa kanyang pagkakaintindi noon sa bagay na ito.Kinikilalang unang nobela sa wikang ito ang ay prayle, at pangunahing layunin niya ang pagtuturo ng pananampalataya, moralidad at pagpapahalagang Kristiyano.